UGI on 100% eestimaisel kapitalil põhinev investeeringute valdusettevõte.

UGI visiooniks on tehtavate investeeringute kaudu parema ja jätkusuutlikuma elukeskkonna kujundamine.

UGI investeerib lõviosa kapitalist Eesti ja lähiregiooni ettevõtetesse.

UGI paigutab enda kapitali – meie investeerimishorisont on paindlik, tegutsemine kiire ja konkreetse projekti vajadustest lähtuv.

UGI tehtavate investeeringute läbiv joon on keskkonnamõju vähendamine ja vastutustundlik ettevõtlus.

UGI tegutseb tihedas koostöös investeeringute sihtmärgiks olevate ettevõtete juhtkondade ja teiste omanikega.